آموزش برنامه نویسی در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت پنجم: تابع و کلاس

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت پنجم: تابع و کلاس

                تابع در پایتون تعریف تابع در پایتون به صورت زیر انجام می شود:  

    و استفاده از آن به این صورت است:

    در صورتی که بخواهیم ورودی از نوع tuple باشد باید به این صورت تعریف شود:  

    مشاهده ادامه مطلب…

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم:  داده ها در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم: داده ها در پایتون

      پایتون پنج نوع داده اصلی دارد: numbers string list tuple dictionary   اعداد (number) در پایتون ایجاد شی اعداد با اعمال یک مقدار به آن ها صورت می گیرد: var1 = 1var2 = 10 حذف یک یا چند شی به صورت زیر انجام می شود: del vardel var_a, var_b پایتون چهار نوع مشاهده ادامه مطلب…

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت سوم: دستورات شرطی و حلقه ها

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت سوم: دستورات شرطی و حلقه ها

دستور if با استفاده از دستورات زیر یک نام از کاربر درخواست می شود و نام دریافتی با دو نام پیشفرض مقایسه می شود و پیغام متناسب ظاهر می شود:

  ** نکته ای که در برنامه نویسی پایتون بسیار اهمیت دارد، رعایت فاصله است. به این صورت که مثلا در دستورات شرطی لازم مشاهده ادامه مطلب…

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت دوم: کار با رشته ها و حروف در پایتون (string in python)

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت دوم: کار با رشته ها و حروف در پایتون (string in python)

عملیات مهم با رشته ها و حروف   >>> t1=”milad” تعریف رشته >>> print t1 نمایش رشته milad >>> t2=’This is a text’ >>> print t2 This is a text >>> t3=”my name’s milad” >>> print t3 my name’s milad تلفیق دو رشته >>> print t1+t2 miladThis is a text >>> print t1+” “+t3 تلفیق مشاهده ادامه مطلب…

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت اول: ریاضیات در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت اول: ریاضیات در پایتون

نصب پایتون                   یک سری عملگرای های ساده در پایتون >>> 2**3 به توان رساندن 8 >>> 9%5 باقی مانده تقسیم 4 >>> 18/7 تقسیم 2 >>> 18.0/7 تقسیم با در نظرگرفتن اعشار 2.5714285714285716 >>> x=1 تعریف متغیر >>> x+1 افزایش مقدار متغیر 2   تعدادی از مشاهده ادامه مطلب…