داده کاوی با pandas

قسمت سوم: ارتباط بین سن بازدیدکنندگان وبسایت و احتمال خرید آن ها با استفاده از احتمال شرطی

قسمت سوم: ارتباط بین سن بازدیدکنندگان وبسایت و احتمال خرید آن ها با استفاده از احتمال شرطی

در مثال زیر میخواهیم ارتباط بین سن خریداران و میزان خرید آن ها را متوجه شویم. بنابراین فرض می کنیم دو دیکشنری زیر مربوط به دهه های سنی مختلف از 20 تا 70 سال باشد باشد:

  ابتدا یک دیتافریم از این دیکشنری ها تشکیل می دهیم:

  ترکیب دو دیتافریم :

مشاهده ادامه مطلب…

قسمت اول: مروری بر ماژول تحلیل داده و ساختار ساز Pandas

قسمت اول: مروری بر ماژول تحلیل داده و ساختار ساز Pandas

ابتدا لازم است تا این ماژول را از سایت http://pandas.pydata.org/ دریافت کرده و نصب کنید. و از طریق خط فرمان cmd با استفاده از دستور pip install pandas به راحتی نصب کنید. قبل از شروع لازم است تا ماژول های لازم را فراخوانی کنید به این صورت :

  سه ساختار در pandas پشتیبانی مشاهده ادامه مطلب…