آموزش مقدماتی پایتون،قسمت پنجم: تابع و کلاس

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت پنجم: تابع و کلاس

  buy_icon  

 

 

 

 

 

 

 

 

تابع در پایتون

تعریف تابع در پایتون به صورت زیر انجام می شود:

 

 

 

و استفاده از آن به این صورت است:

 

 

در صورتی که بخواهیم ورودی از نوع tuple باشد باید به این صورت تعریف شود:

 

 

 

بنابراین فراخوانی آن به صورت زیر می شود:

 

 

 

ترکیب دو نوع تعریف بالا به صورت زیر می شود:

 

 

و نحوه استفاده از آن:

 

و خروجی آن:

The family of milad consist of

(‘dad’, ‘mom’, ‘brother’, ‘sister’)

 

اگر بخواهیم در ورودی یک تابع از داده نوع dictionary استفاده کنیم، باید به این صورت تعریف کنیم:

 

 

و

 

 

 

 

کلاس در پایتون

** قبل از شروع این مبحث لازم است تا مفاهیم شی گرایی آشنایی داشته باشید.

تعریف کلاس در پایتون بسیار ساده است. برای مثال برنامه زیر را نگاه کنید:

 

 

در این کلاس nameوageوurl به عنوان داده کلاس با دادن یک مقدار اولیه تعریف شده اند. تابع born_year هم به عنوان متد کلاس عمل میکند.

تعریف شی جدید به این صورت انجام می شود:

 

و دسترسی به متغیرها و متدهای شی جدید به صورت زیر است:

 

 

اگر بخواهیم از کلاس قبل برای ایجاد یک زیر کلاس جدید استفاده کنیم به این صورت عمل میکنیم :

 

 

و نحوه تعریف شی و استفاده از به صورت زیر می شود:

 

 

 

در صورتی که بخواهیم هنگام تعریف مقادیر اولیه را برای متغیرهای کلاس تنظیم کنیم لازم است تا به این صورت کلاس تعریف شود:

 

 

و هنگام ایجاد شی جدید مقادیر دلخواه را به عنوان ورودی می دهیم:

 

 

 

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)