آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم:  داده ها در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم: داده ها در پایتون

  buy_icon  

 

 

 

پایتون پنج نوع داده اصلی دارد:

  • numbers
  • string
  • list
  • tuple
  • dictionary

 

برای تسلط بر پایتون و کار با انوع داده و ماتریس و تحلیل داده مجموعه کامل و جامع یادگیری ماشین و داده کاوی من را مشاهده کنید.

 

اعداد (number) در پایتون

ایجاد شی اعداد با اعمال یک مقدار به آن ها صورت می گیرد:

var1 = 1var2 = 10

حذف یک یا چند شی به صورت زیر انجام می شود:

del vardel var_a, var_b

پایتون چهار نوع داده عددی را پشتیبانی می کند:

int – long – float – complex

 

string در پایتون

در آموزش های قبلی مفصل در رابطه با string در پایتون صحبت کردیم.

 

list در پایتون

لیست (list) همان آرایه در دیگر زبان های برنامه نویسی است. به این صورت که مقادیر مختلف درون براکت نوشته می شوند و با کاما از هم جدا می شوند به صورت زیر :

[‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.200000000000003][2.23, ‘john’, 70.200000000000003]

 

tuple در پایتون

tuple بسیار شبیه به list است، تنها به جای براکت لازم است تا از پرانتز ( ) استفاده شود.

(‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.200000000000003)(2.23, ‘john’, 70.200000000000003)

 

اما تفاوت اساسی بین tuple و list این است که نمی توان به tuple  مقادیر جدیدی بعد از تعریف اضافه کرد اما به list می توان.

برای فهمیدن تفاوت این دو نوع به صورت عمیق تر برنامه زیر را اجرا کنید:

 

 

dictionary در پایتون

این نوع داده به صورت کلید و مقدار (key, value) کار می کند. برای نمونه به صورت زیر :

tinydict = {‘name’: ‘john’,’code’:6734, ‘dept’: ‘sales’}

 

حال برای دسترسی به مقادیر باید از کلید مربوطه استفاده شود به این صورت :

print tinydict[‘name’]

به طور کلی در پایتون داده ها به دو دسته ی mutable و immutable قابل تفکیک هستند. به این معنا که محتوای داده های نوع immutable بعد از اینکه داده ایجاد شد قابل تغییر نیست.

بعضی انواع immutable:

int,float,long,complex

str

bytes

tubple

frozen set

 

بعضی انواع mutable:

byte array

list

set

dict

 

 

 

 

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)