جلسه دوم: عملیات اصلی و ابتدایی روی تصویر با OpenCV در پایتون

جلسه دوم: عملیات اصلی و ابتدایی روی تصویر با OpenCV در پایتون

  buy_icon  

در این مطلب اعمال اصلی که می توان با کمک openCV و Numpy در پایتون انجام داد را به طور مختصر توضیح می دهم.

 

اضافه کردن کتابخانه های openCV ؛ Numpy و pyplot در پایتون

خواندن یک تصویر از داخل پوشه اصلی با استفاده از openCV در پایتون

دستیابی به پیکسل ها (مقادیر) تصویر با اوپن سی وی در پایتون

 

دستیابی به پیکسل ها با کتابخانه numpy در پایتون

 

دسترسی به مشخصه و ویژگی های تصویر مانند اندازه (ابعاد تصویر)، تعداد پیکسل ها و نوع مقادیر با کتابخانه numpy در پایتون

 

مشخص کردن یک ناحیه موردعلاقه در تصویر در پایتون

 

جدا کردن کانال های رنگی تصویر و ادغام کانال های رنگی با openCV در پایتون

 

اضافه کردن حاشیه به اطراف تصویر با اوپن سی وی در پایتون (پدینگ padding)

 

برای جلوگیری از بسته شدن پنجره ها دستوارت زیر پس از پایان دستورات  هر قسمت الزامی است.

 

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)