سیستم های پیشنهاد دهنده یا توصیه گرچیست؟

سیستم های پیشنهاد دهنده یا توصیه گرچیست؟

  buy_icon  

اگر به سایت های مرجع فیلم مثل IMDB سر زده باشید حتما مشاهده کردید، که برای فیلمی که شما جستجو کرده اید، پیشنهاد های دیگری در کنار نشان داده شده است. همین اتفاق در سایت های خرید مثل آمازون (AMAZON) می افتد. این سایت بعد از خرید یا جستجوی شما، براساس انتخاب های قبلی شما یک سری پیشنهادات جدید ارایه می دهد. به صورت حیرت آوری بسیار از این پیشنهاداتی که به شما توصیه شده است، مطابق میل شماست. در این واقع این پیشنهادات توسط سیستمی تحت نام سیستم های توصیه گر انجام می شود. توضیحات جامع و مثال عملی در مورد سیستم های توصیه گر در مجموعه جامع یادگیری ماشین و داده کاوی با پایتون برای شما فراهم شده است.

به طور کلی سیستم های پیشنهاد دهنده به دو صورت کلی کار می کنند. اولین حالت item-base collaborative filtering نام دارد. یک سایت پیشنهاد دهنده فیلم را در نظر بگیرید، در این سایت کاربران بسیار در مورد انواع فیلم های امتیازات خود را در طول زمان وارد کرده اند. در حالت “فیلتر همکاری مبتنی بر مورد” پیشنهاداتی که به یک بازدید کننده داده می شود صرفا براساس شباهت فیلم هاست. به این معنا که اگر کاربر به صفحه فیلم the inception برود، فیلم های به عنوان پیشنهاد به کاربر نشان داده می شود، که امتیازات مشابهی با این فیلم گرفته اند. این مبحث به صورت کامل در مجموعه جامع یادگیری ماشین و داده کاوی با پایتون توضیح داده شده است.

حالت دوم  user-base collaborative filtering نام دارد. فرض کنید که شما به عنوان کاربر در طی سالیان گذشته به تعداد زیادی فیلم امتیاز داده اید. حال سیستم برای اینکه به شما یک فیلم جدید پیشنهاد دهد، کاربرانی را پیدا میکند که نظرشان به نظر شما شبیه است، به این معنا که امتیازاتی که به فیلم های مشابه دادند بسیار نزدیک به امتیازات شما است. بنابراین در حالت “فیلتر همکاری متبنی بر کاربر”، دیگر فیلم های آن کاربر که امتیازاتی مشابه به شما داده است، به شما پیشنهاد می شود. برای دسترسی به کد و داده پروژه سیستم توصیه گر، مجموعه جامع یادگیری ماشین و داده کاوی با پایتون را تهیه کنید.

 

 

 

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)