یادگیری عمیق چیست؟ شبکه های عصبی عمیق چیست؟

یادگیری عمیق چیست؟ شبکه های عصبی عمیق چیست؟

  buy_icon  

یکی از حوزه های بسیار جذاب در هوش مصنوعی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، یادگیری عمیق است. اما یادگیری عمیق چیست؟ آیا یادگیری عمیق با یادگیری ماشین متفاوت است؟ ارتباط یادگیری عمیق با شبکه های عصبی عمیق چیست؟

اولین نکته این است که یادگیری عمیق زیر مجموعه مبحث یادگیری عمیق قرار می گیرد. در مبحث یادگیری ماشین روش های متفاوتی برای مباحث کلاسبندی، خوشه بندی و پیش بینی داریم مثل کلاسبندی knn، خوشه بندی k-means و رگرسیون خطی. اما در این روش های که به تفصیل در مورد آن ها در مجموعه جامع یادگیری ماشین و داده کاوی با پایتون در مورد آن صحبت شده است، عمدتا قبل از اینکه داده ها و تصاویر را به مدل بدهیم، لازم است تا استخراج ویژگی صورت بگیرد. این روش های اغلب تنها قادر هستند ارتباطات سطحی بین داده ها را دریابند و از درک عمیق تر رابطه ی بین داده ها عاجز هستند. در واقع در یادگیری عمیق قسمت استخراج ویژگی در خود مدل ادغام شده است و نیازی به پردازش داده قبل از تحویل آن به سیستم نیست.

برای مثال یک روش برای تشخیص تومور سینه، این است که با استفاده از بینایی ماشین تومور سگمنت بندی شود و بعد پارامترهای ظاهری مثل مساحت تومور، ابعاد آن، محیط و… به عنوان ویژگی (یا بعد) به مدل کلاسبند داده می شود. اما در بحث یادگیری عمیق تصاویر را به همان صورت اولیه یعنی ماتریس دو بعدی دریافت می کنند و عمل استخراج ویژگی را در درون خودشان انجام می دهند و نیازی به کارهای اضافی دیگر نیست. به این نوع از یادگیری عمیق که بیشتر برای تصاویر کاربرد دارد، شبکه های عصبی کانولوشنال می گویند.

به طور کلی یادگیری عمیق معمولا اشاره به شبکه های عصبی عمیق دارد. سه نوع شبکه عصبی عمیق وجود دارد که هرکدام کاربرد خاص خود را دارد. نوع اول که گفته شد بیشتر برای تصاویر کاربرد دارد، شبکه های عصبی کانولوشنال نام دارد. نوع دوم شبکه های عصبی عمیق تحت  نام شبکه های عصبی بازگشتی (RNN) عمیق شناخته می شوند. از جمله شبکه های RNN که بسیار کاربرد دارد شبکه های LSTM است. این شبکه ها عمدتا برای کار با سری های زمانی مثل قسمت سهام یا متن کاربرد دارد. نوع سوم شبکه های عمیق، تحت نام GAN یا شبکه های مولد تخاصمی شناخته می شوند. این نوع شبکه های عمیق بیشتر به منظور تولید تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی کاربرد دارند. تمامی این مباحث به صورت کامل و همراه با کدها و مثال ها در مجموعه جامع یادگیری ماشین و داده کاوی با پایتون موجود می باشد.

 

 

 

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)