مروری بر کتاب “پردازش تصویر دیجیتال با متلب” گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس (قسمت دوم)

آموزش پردازش تصویر – فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس (قسمت دوم)

تبدیلات هندسی روی تصاویر یک نمونه خاص از تبدیلات هندسی که به تبدیلات آفین (Affine transform) معروف است، شامل تغییر ابعاد(تغییر مقیاس)، چرخش، مورب کردن افقی و عمودی (shear) و جابجایی می باشد. طبق رابطه زیر می توان با استفاده از ماتریس تبدیل T نقاط w و z را روی نقاط x و y نگاشت مشاهده ادامه مطلب…

آموزش پردازش تصویر – فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس (قسمت اول)

آموزش پردازش تصویر – فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس (قسمت اول)

در قسمت اول از فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس، روش های حذف نویز و حذف لرزش های دست که باعث محو شدگی در تصویر می شود(blurring ) را بررسی می کنیم، به این کار ترمیم تصویر یا Image Restoration می گویند. ابتدا نحوه اعمال انواع نویز روی تصاویر در متلب توضیح داده خواهد شد مشاهده ادامه مطلب…

آموزش پردازش تصویر – فصل چهارم کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل چهارم کتاب پردازش تصویر گنزالس

در فصل سوم به بررسی فیلترهای حوزه مکانی پرداختیم؛ در این فصل به معرفی فیلترها در حوزه فرکانسی می پردازیم. فیلتر در حوزه فرکانس به این معنی است که ابتدا مقادیر را از حوزه مکان به حوزه فرکانس می بریم و سپس روی مقادیر فرکانسی فیلتر را اعمال می کنیم. اما در ابتدا توضیح مختصری مشاهده ادامه مطلب…

آموزش پردازش تصویر – فصل سوم کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل سوم کتاب پردازش تصویر گنزالس

تبدیل های شدت و فیلترهای مکانی حوزه مکانی یا spatial domain که در این فصل مورد بررسی قرار دارد ، به اعمال یک سری عملیات روی پیکسل های تصویر با توجه به شدت و موقعیت آن در تصویر گفته می شود که در مقابل آن اعمال عملیات روی تصویر در حوزه فرکانسی است. در حوزه مشاهده ادامه مطلب…

آموزش پردازش تصویر – فصل دوم کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل دوم کتاب پردازش تصویر گنزالس

بهتر است قبل از شروع فصل 2 ، فصل 1 را خوانده باشید… در فصل دوم کتاب “پردازش تصویر دیجیتال با متلب” نوشته گنزالس ، وودز و ادین ؛ شامل مباحث اصلی و پایه ای برای کار با تولباکس پردازش تصویر متلب است. که نکات اساسی و مهم در ادامه ذکر خواهد گردید.   تصاویر مشاهده ادامه مطلب…

آموزش پردازش تصویر – فصل اول کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل اول کتاب پردازش تصویر گنزالس

در ابتدای فصل اول ابتدا در رابطه با نویسندگان توضیحاتی ارائه شده و مقدمه ای از اهمیت پردازش تصویر ذکر شده است. در ادامه در رابطه با پردازش تصاویر دیجیتال توضیحاتی ذکر شده که لازم است به آن اشاره شود. ولی به طور کلی این فصل به جز مطالبی که در زیر به آن اشاره مشاهده ادامه مطلب…