مفاهیم اساسی

توضیح مفاهیم و موضوعات مختلف در حوزه های پردازش تصویر، بینایی رایانه ای ، یادگیری ماشین و …

توضیح مفاهیم و موضوعات مختلف در حوزه های پردازش تصویر، بینایی رایانه ای ، یادگیری ماشین و …

بسیاری از مفاهیم از جمله بینایی رایانه ای ، پردازش تصویر و یادگیری ماشین و دیگر مفاهیم مشابه اشتراکات بسیاری باهم دارند، بنابراین یک تعریف دقیق و سربسته ای برای این مفاهیم وجود ندارد و نمی توان آن را مقید به محدوده ای خاص کرد. اما در اینجا سعی دارم تا حدودی این مفاهیم را مشاهده ادامه مطلب…

آشنایی با بینایی ماشین و بینایی رایانه ای

آشنایی با بینایی ماشین و بینایی رایانه ای

بینایی ماشین اگر به طور خلاصه بخواهیم تعریفی از “بینایی ماشین” یا “Machine Vision” داشته باشیم ، به این صورت بیان می کنیم که : بینایی ماشین در واقع دادن قدرت دیدن به دستگاه ها و تجهیزات صنعتی با مجهز کردن آن ها به دوربین و کامپیوتر است. بینایی ماشین مجموعه ای از روش ها مشاهده ادامه مطلب…

آشنایی با پردازش تصاویر دیجیتال

آشنایی با پردازش تصاویر دیجیتال

تصاویر با وسایل بسیاری گرفته می شوند، مانند دوربین ها، تجهیزات اشعه ایکس ، میکروسکوپ های الکترونی ، رادار، و اولتراسوند و… . تصویربرداری برای مقاصد مختلف مانند ، سرگرمی ، پزشکی ، کسب و کار ، صنعت ، نظامی ، امنیت ، علمی و … صورت می گیرد. هدف در هر یک از موارد مشاهده ادامه مطلب…