انواع روش های کلاسبندی تصاویر

انواع روش های کلاسبندی تصاویر با یادگیری ماشین در پایتون

انواع روش های کلاسبندی تصاویر با یادگیری ماشین در پایتون

یکی از جذاب ترین حوزه های هوش مصنوعی کلاسبندی تصاویر یا به بیان دیگر تشخیص تصاویر است. تشخیص چهره یا شی هم از این مقوله به حساب می آید که البته جزییات آن یک مقدار تفاوت می کند. دسته بندی تصاویر به معنای این است که به سیستم آموزش دهیم که بتواند فرق دو تصویر مشاهده ادامه مطلب…