برنامه نویسی مقدماتی پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم:  داده ها در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم: داده ها در پایتون

      پایتون پنج نوع داده اصلی دارد: numbers string list tuple dictionary   برای تسلط بر پایتون و کار با انوع داده و ماتریس و تحلیل داده مجموعه کامل و جامع یادگیری ماشین و داده کاوی من را مشاهده کنید.   اعداد (number) در پایتون ایجاد شی اعداد با اعمال یک مقدار به مشاهده ادامه مطلب…

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت اول: ریاضیات در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت اول: ریاضیات در پایتون

نصب پایتون                   یک سری عملگرای های ساده در پایتون >>> 2**3 به توان رساندن 8 >>> 9%5 باقی مانده تقسیم 4 >>> 18/7 تقسیم 2 >>> 18.0/7 تقسیم با در نظرگرفتن اعشار 2.5714285714285716 >>> x=1 تعریف متغیر >>> x+1 افزایش مقدار متغیر 2   تعدادی از مشاهده ادامه مطلب…