بینایی ماشین

توضیح مفاهیم و موضوعات مختلف در حوزه های پردازش تصویر، بینایی رایانه ای ، یادگیری ماشین و …

توضیح مفاهیم و موضوعات مختلف در حوزه های پردازش تصویر، بینایی رایانه ای ، یادگیری ماشین و …

بسیاری از مفاهیم از جمله بینایی رایانه ای ، پردازش تصویر و یادگیری ماشین و دیگر مفاهیم مشابه اشتراکات بسیاری باهم دارند، بنابراین یک تعریف دقیق و سربسته ای برای این مفاهیم وجود ندارد و نمی توان آن را مقید به محدوده ای خاص کرد. اما در اینجا سعی دارم تا حدودی این مفاهیم را مشاهده ادامه مطلب…

آشنایی با بینایی ماشین و بینایی رایانه ای

آشنایی با بینایی ماشین و بینایی رایانه ای

بینایی ماشین اگر به طور خلاصه بخواهیم تعریفی از “بینایی ماشین” یا “Machine Vision” داشته باشیم ، به این صورت بیان می کنیم که : بینایی ماشین در واقع دادن قدرت دیدن به دستگاه ها و تجهیزات صنعتی با مجهز کردن آن ها به دوربین و کامپیوتر است. بینایی ماشین مجموعه ای از روش ها مشاهده ادامه مطلب…