تابع آماده اعمال فیلتر فرکانسی روی تصویر

آموزش پردازش تصویر – فصل چهارم کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل چهارم کتاب پردازش تصویر گنزالس

در فصل سوم به بررسی فیلترهای حوزه مکانی پرداختیم؛ در این فصل به معرفی فیلترها در حوزه فرکانسی می پردازیم. فیلتر در حوزه فرکانس به این معنی است که ابتدا مقادیر را از حوزه مکان به حوزه فرکانس می بریم و سپس روی مقادیر فرکانسی فیلتر را اعمال می کنیم. اما در ابتدا توضیح مختصری مشاهده ادامه مطلب…