تبدیل فوریه دو بعدی تصویر در متلب

آموزش پردازش تصویر – فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس (قسمت دوم)

آموزش پردازش تصویر – فصل پنجم کتاب پردازش تصویر گنزالس (قسمت دوم)

تبدیلات هندسی روی تصاویر یک نمونه خاص از تبدیلات هندسی که به تبدیلات آفین (Affine transform) معروف است، شامل تغییر ابعاد(تغییر مقیاس)، چرخش، مورب کردن افقی و عمودی (shear) و جابجایی می باشد. طبق رابطه زیر می توان با استفاده از ماتریس تبدیل T نقاط w و z را روی نقاط x و y نگاشت مشاهده ادامه مطلب…

آموزش پردازش تصویر – فصل چهارم کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل چهارم کتاب پردازش تصویر گنزالس

در فصل سوم به بررسی فیلترهای حوزه مکانی پرداختیم؛ در این فصل به معرفی فیلترها در حوزه فرکانسی می پردازیم. فیلتر در حوزه فرکانس به این معنی است که ابتدا مقادیر را از حوزه مکان به حوزه فرکانس می بریم و سپس روی مقادیر فرکانسی فیلتر را اعمال می کنیم. اما در ابتدا توضیح مختصری مشاهده ادامه مطلب…