تفاوت بینایی ماشین و بینایی ای رایانه ای

آشنایی با بینایی ماشین و بینایی رایانه ای

آشنایی با بینایی ماشین و بینایی رایانه ای

بینایی ماشین اگر به طور خلاصه بخواهیم تعریفی از “بینایی ماشین” یا “Machine Vision” داشته باشیم ، به این صورت بیان می کنیم که : بینایی ماشین در واقع دادن قدرت دیدن به دستگاه ها و تجهیزات صنعتی با مجهز کردن آن ها به دوربین و کامپیوتر است. بینایی ماشین مجموعه ای از روش ها مشاهده ادامه مطلب…