دیپ لرنینگ

یادگیری عمیق چیست؟ شبکه های عصبی عمیق چیست؟

یادگیری عمیق چیست؟ شبکه های عصبی عمیق چیست؟

یکی از حوزه های بسیار جذاب در هوش مصنوعی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، یادگیری عمیق است. اما یادگیری عمیق چیست؟ آیا یادگیری عمیق با یادگیری ماشین متفاوت است؟ ارتباط یادگیری عمیق با شبکه های عصبی عمیق چیست؟ اولین نکته این است که یادگیری عمیق زیر مجموعه مبحث یادگیری مشاهده ادامه مطلب…