عملیات اصلی ریاضی رو تصاویر

آموزش پردازش تصویر – فصل دوم کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل دوم کتاب پردازش تصویر گنزالس

بهتر است قبل از شروع فصل 2 ، فصل 1 را خوانده باشید… در فصل دوم کتاب “پردازش تصویر دیجیتال با متلب” نوشته گنزالس ، وودز و ادین ؛ شامل مباحث اصلی و پایه ای برای کار با تولباکس پردازش تصویر متلب است. که نکات اساسی و مهم در ادامه ذکر خواهد گردید.   تصاویر مشاهده ادامه مطلب…