پردازش تصاویر دیجیتال با متلب و کد گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل اول کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل اول کتاب پردازش تصویر گنزالس

در ابتدای فصل اول ابتدا در رابطه با نویسندگان توضیحاتی ارائه شده و مقدمه ای از اهمیت پردازش تصویر ذکر شده است. در ادامه در رابطه با پردازش تصاویر دیجیتال توضیحاتی ذکر شده که لازم است به آن اشاره شود. ولی به طور کلی این فصل به جز مطالبی که در زیر به آن اشاره مشاهده ادامه مطلب…