پیشنهاد دهنده فیلم

سیستم های پیشنهاد دهنده یا توصیه گرچیست؟

سیستم های پیشنهاد دهنده یا توصیه گرچیست؟

اگر به سایت های مرجع فیلم مثل IMDB سر زده باشید حتما مشاهده کردید، که برای فیلمی که شما جستجو کرده اید، پیشنهاد های دیگری در کنار نشان داده شده است. همین اتفاق در سایت های خرید مثل آمازون (AMAZON) می افتد. این سایت بعد از خرید یا جستجوی شما، براساس انتخاب های قبلی شما مشاهده ادامه مطلب…